สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ รพ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-07-2562 554

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ รพ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง