สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคาร รพ.พนมดดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-07-2562 537 ดาวน์โหลดเอกสาร