ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาคารและลำใส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-07-2562 513 ดาวน์โหลดเอกสาร