ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-07-2562 511 ดาวน์โหลดเอกสาร