สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-07-2562 562 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)