สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง รพ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-06-2562 334

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง รพ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง