ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 19-06-2562 2589 ดาวน์โหลดเอกสาร