แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่ายื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 62

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 18-06-2562 755 ดาวน์โหลดเอกสาร