ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด (ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) สอบวันที่ 26 มิ.ย. 62

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 17-06-2562 860 ดาวน์โหลดเอกสาร