สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ รพ.ชุมพลบุรี รพ.รัตนบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 17-06-2562 372

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ รพ.ชุมพลบุรี รพ.รัตนบุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)