ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ (ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 20 มิ.ย. 62

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-06-2562 947 ดาวน์โหลดเอกสาร