สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-05-2562 597

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง