รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 24-05-2562 1956 ดาวน์โหลดเอกสาร