รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านการบริการทางวิชาการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 21-05-2562 1608 ดาวน์โหลดเอกสาร