สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 21-05-2562 605

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานซ่อมแซมรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง