สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 21-05-2562 552 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)