ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป สำหรับโรงพยาบาลศีขรภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-05-2562 559 ดาวน์โหลดเอกสาร