ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-04-2562 1360