ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลศีขรภูมิ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-04-2562 376