แจ้งการดำเนินการจัดการระบบ HDC SET PARTITION 2562

ดนัย ปานทอง 19-04-2562 1434

เรียน ผู้อำนวยการ รพศ./รพท./รพช./สสอ. ทุกแห่ง
          สสจ.สุรินทร์ ขอแจ้งแจ้งการดำเนินการจัดการระบบ HDC Set Partition ประจำปี 2562 เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอดำเนินการจัดการระบบฐานข้อมูล HDC ของทุกจังหวัด ในวันที่ 22-26 เมษายน 2562 โดยใช้เวลาจังหวัดละ 1-2 วัน ทางจังหวัดสุรินทร์จึงงดให้บริการ HDC ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบมานี้