แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

ดนัย ปานทอง 12-03-2562 1005 ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับอาวุโส ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ยื่นความประสงค์ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 29 มีนาคม 2562