การแต่งกาย ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ดนัย ปานทอง 05-03-2562 870 ดาวน์โหลดเอกสาร

การแต่งกาย ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่น 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"