ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ดนัย ปานทอง 06-02-2562 474