สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.สำโรงทาบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดนัย ปานทอง 11-12-2561 472 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคางาน   ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.สำโรงทาบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)