วีดีโอการประชุมชี้แจง เรื่องการบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุนและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดนัย ปานทอง 28-11-2556 735

           วีดีโอการประชุมชี้แจง เรื่องการบรรจุลูกจ้างนักเรียนทุนและการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โดย นพ.สสจ.สุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีผไท วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-14.00 น.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvuJFifSu38