ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดนัย ปานทอง 27-12-2560 822

 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. สสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์        
        ด้วย สวรส.  จะจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่  15 มกราคม 2561  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
        ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุม โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.hrsi.or.th/register/meeting1 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน(รับเพียง 300 คน) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม