ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดนัย ปานทอง 06-11-2561 894

 การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์