เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ

ดนัย ปานทอง 11-10-2561 1160

         สำนักวิชาการสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากท่านที่เข้าร่วมประชุมและได้เยี่ยมชมนิทรรศการในการประชุมวิชาการ การพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 ได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่ goo.gl/CnNd31 ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561