สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one รพ.สต.จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-09-2565 31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one รพ.สต.จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานที่ได้จัดสรร ดังนี้
                      1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมอ  ตำบลทมอ อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์
                      2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล  ตำบลไพล อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์
                      3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเบา  ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
                      4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัด  ตำบลทมอ อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดสุรินทร์
                      5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยาง  ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
                      6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเบง  ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
                      7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน  ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
                      8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนงมุด  ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
                      9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน  ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
                     10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่  ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์