แจ้งเตือน e-mail หลอกลวงข้อมูลสำคัญ

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 22-09-2565 71 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โปรดระมัดระวังอีเมลล์หลอกลวงแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญอื่นๆ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ขอเปลี่ยนรหัสผ่านเอง กรุณาลบหรือไม่ควรกดเข้าไปดูอีเมลล์ลักษณะดังกล่าว โดยสังเกตลักษณะลิงก์ของ e-mail ที่แอบซ่อนไว้เป็นเบื้องต้น ตามเอกสารที่แนบมานี้