สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-09-2565 415

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 22 กันยายน 2565  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์