สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-09-2565 42 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง