สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-09-2565 34

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์     จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง