สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน... ตำบลกุดหวาย..อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-09-2565 37 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสนวน... ตำบลกุดหวาย..อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง