สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต...ตำบลจารพัต.. อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-09-2565 57 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต...ตำบลจารพัต.. อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง