สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-09-2565 31

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักษา ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง