สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง...ตำบลยาง.. อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-09-2565 30 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาง...ตำบลยาง.. อำเภอศีขรภูมิ..จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง