สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม.. ตำบลตรำดม.อำเภอลำดวน..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-09-2565 42 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม.. ตำบลตรำดม.อำเภอลำดวน..จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง