สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด จ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก) รพ.สต.คาละแมะ. ต.คาละแมะ. อ.ศีขรภูมิ. จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-09-2565 36 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัด  จ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก) รพ.สต.คาละแมะ. ต.คาละแมะ. อ.ศีขรภูมิ. จำนวน.1.แห่ง.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง