ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด" (GRADE guideline development workshop)

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 12-09-2565 26 ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง website : www.nurse.cmu.ac.th/jbi/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2565