สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-09-2565 80

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง