สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 01-09-2565 73

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง