ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2565 และส่งผลงานวิชาการในรูปแบบ Oral presentation/Poster Presentation

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 30-08-2565 61 ดาวน์โหลดเอกสาร