สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-08-2565 54 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างงานปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง