สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงห้องคลอด โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-08-2565 65 ดาวน์โหลดเอกสาร