สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานปรับปรุงหลังคาห้องเภสัชกรรมและห้องชันสูตรขนาดพื้นที่ ๑๒๐ ตร.ม. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-08-2565 51 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างงานปรับปรุงหลังคาห้องเภสัชกรรมและห้องชันสูตรขนาดพื้นที่ ๑๒๐ ตร.ม. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง