สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำหน้าตึกอุบัติเหตุ รพ พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-08-2565 40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างงานปรับปรุงคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำหน้าตึกอุบัติเหตุ รพ พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง