สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-08-2565 88 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก