ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. รูปแบบออนไลน์

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 05-08-2565 151 ดาวน์โหลดเอกสาร