สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2565 125 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง